Видео упутства

За наставнике

Регистрација


Слање захтева за регистрацију:

Завршетак регистрације и пријава на систем:

Унос акредитованих семинара


Унос мултимедијалних садржаја у портфолио


Стручно усавршавање


Педагошка свеска


Дељење са пријатељима


За администраторе система

Управљање школом


Одељак за администрацију школе омогућава додавање одељења, група, упис ученика у одељење, креирање наставничких налога, додељивање предмета наставницима...

Генерисање извештаја о успеху ученика


Генерисање извештаја о стручном усавршавању наставника


Креирање група