Видео упутства

Е-Вртић видео упутства

За директоре


За наставнике

Регистрација


Завршетак регистрације и пријава на систем:


Унос акредитованих семинара


Унос мултимедијалних садржаја у портфолио


Стручно усавршавање


Педагошка свеска


Дељење са пријатељима


За администраторе система

Управљање школом


Одељак за администрацију Установе омогућава додавање одељења, група, упис ученика у одељење, креирање наставничких налога, додељивање предмета наставницима...

Генерисање извештаја о успеху ученика


Генерисање извештаја о стручном усавршавању наставника


Креирање група